LEKO Vending Profesjonalny System Vendingowy
LEKO Home About LEKO Vending Products Services Contact Us

GPRS Communication Ultra Detection System Tray Combo Vending Machines Glass Front Vending Machines Snack Vending Machines Coin Mech (KCMD) Bill Acceptor (KCMA) IC Card System Mobile Payment Module Vending Machine Software Product Brands

Ultra Detection System

System kontroli poprawności wydawania towarów

Kiedy klienci kupują towary, Ultra Detection System (opcja) wykorzystuje technologię podczerwieni do badania, czy produkt został upuszczony w pole odbioru produktów. Jeśli Ultra Detection System stwierdzi, że NIE nastąpi zwrot kosztów zakupu lub klient może nabyć inne towary bez ponownego wrzucania pieniędzy (maksymalnie do 3 razy). Zastosowano skanowanie o dużej gęstości. System ten jest bardzo stabilny i niezawodny.

Ultra Detection System

Copyright © LEKO Vending 2011