LEKO Vending Profesjonalny System Vendingowy
LEKO Home About LEKO Vending Products Services Contact Us

GPRS Communication Ultra Detection System Tray Combo Vending Machines Glass Front Vending Machines Snack Vending Machines Coin Mech (KCMD) Bill Acceptor (KCMA) IC Card System Mobile Payment Module Vending Machine Software Product Brands

Moduł komunikacji GSM/GPRS

Automaty sprzedające LEKO Vending umożliwiają bezprzewodową transmisję danych. W tym celu wyposażamy je w dodatkowe modemy standardu GPRS. Od tego momentu jest możliwość dwustronnej komunikacji przesyłu danych do i z automatu.
Zastosowanie tych nowoczesnych technologii pozwala na radykalne obniżenie kosztów obsługi poprzez serwisowanie tylko tych maszyn, które akurat tego wymagają. Pozwala to na zmiejszenie do absolutnego minimum czasów postoju (informacja o samoczynnym wyłączeniu całości urządzenia lub tylko jej części w wyniku przeprowadzonego autotestu poprawności działania jest wysyłana przez urządzenie natychmiast po zdiagnozowaniu problemu).
Analiza standardowych danych, takich jak: utarg dzienny, całkowity w okresie od ostatniego zatowarowania, godziny włączenia zasilania (np. jeśli dzierżawca pomieszczenia życzy sobie wyłączać go w godzinach nocnych), godziny otwarcia drzwi (routing przemieszczania się obsługi pomiędzy automatami) pozwala na pełną analizę pracy i wydajności zarówno całej sieci automatów, pracowników jak i poszczególnych lokalizacji. Informuje też o nieautoryzowanym otwarciu urządzenia.
Dzięki komunikacji zwrotnej można w każdym momencie, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę wysłać zapytanie o aktualny stan urządzenia.
Więcej o tym dowiecie się Państwo w części serwisu opisującego oprogramowanie sieciowe.

GPRS Communication Module

Copyright © LEKO Vending 2011